Boomkwekerij-huub

Kwaliteit van Bodem

 

Bomen groeien heel hun leven in de grond. Op de kwekerij wordt veel aandacht aan de voedingsbodem besteed. Doordat er volop grond op de kwekerij aanwezig is, maken we gebruik van ruime plantafstanden en kan de grond tussen de teelten een jaar rusten. In dit rustjaar worden er afrikaantjes gezaaid zodat de eventuele Wortellesieaaltjes aantasting bestreden wordt. Natuurlijk komt dit ook ten gunste van het organische stofgehalte en de structuur. Dit kun je ook zien in de kwaliteit van de kluiten. Omdat we de nieuwe aanplant in het najaar doen slaan de bomen goed aan en hebben deze een goede groei.

op ieder perceel wordt gebruik gemaakt van druppelbevloeiing, dit is simpel gezegd een slang met gaatjes die langs de stam van de bomen ligt. Via de slang wordt water direct bij de wortels van de boom gebracht, hierdoor is er geen verspilling van water meer. Omdat er niet over de bomen heen wordt beregend is de schimmeldruk en de bladbeschadiging verleden tijd. Een eventuele bladverkleuring is er ook niet meer dus de energie kan dus helemaal door de bladeren worden benut. Door dit systeem is de mogelijkheid aangegrepen om gras in de rijen te laten groeien hierdoor heeft onkruid geen kans meer. Ook het rooien onder natte omstandigheden zorgt door de grasmat voor minder problemen.